Servis Kami

Servis Yang Disediakan

Pelbagai jenis servis kami sediakan untuk anda antaranya pembinaan, lukisan pelan, sumber pembiayaan dan bantuan guaman percuma untuk memenuhi keperluan anda. Kami sentiasa menambahbaik perkhidmatan kami dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik dan efisyen demi merealisasikan impian anda.

piagam pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

Bahawasanya kami, beriltizam dan komited:

  • Memberi perkhidmatan  yang berkualiti, tepat dan mudah untuk difahami oleh pelanggan kami.
  • Mengamalkan sikap mesra, amanah serta beretika tinggi semasa berurusan dengan pelanggan.
  • Mengurangkan waktu menunggu dari segi perkhidmatan.
  • Memenuhi permintaan dan kehendak pelanggan.
  • Bersedia menerima teguran, cadangan serta kritikan membina.
  • Tidak mengabaikan aspek kualiti dari segi perkhidmatan kami.
  • Menawarkan harga yang kompetitif dan tidak membebankan pelanggan.
  • Harga yang ditawarkan adalah fleksibel bergantung kepada harga pasaran semasa dan global.

Pembinaan

Kerja-kerja pembinaan

Arkitek/Pelukis Plan/3D

Rekaan Rumah

Guaman

YURAN GUAMAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

 

Pembiayaan

Bantuan Pembiayaan